Privacy Policy en Cookiestatement

Algemeen
FiberUnlimited hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens die via haar binnenkomen en gaat dan ook zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van haar gebruikers. FiberUnlimited raadt u aan deze privacy policy aandachtig door te nemen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Ons postadres:
FiberUnlimited
Kraaivenstraat 25-17,
5048 AB Tilburg

FiberUnlimited heeft geen Functionaris voor de Gegevensbescherming. U kunt bij ons terecht via info@fiberunlimited.com

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een persoon. Denk bijvoorbeeld aan: een naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, locatiegegevens, een e-mailadres of IP-adres.

Waarom verwerkt FiberUnlimited persoonsgegevens via de website?
FiberUnlimited verzamelt persoonsgegevens met als doel haar diensten te kunnen verlenen en deze zo goed mogelijk te laten functioneren, de werking van haar diensten te kunnen verbeteren en om statistieken te genereren. Daarnaast worden gegevens verzameld voor beveiligingsdoeleinden, en om efficiënt met gebruikers van haar diensten te kunnen communiceren. Voor alle andere dienstverlening, hanteren wij aanvullende voorwaarden voor onze klanten.

Op basis van welke grondslagen verwerkt FiberUnlimited persoonsgegevens?
FiberUnlimited verwerkt persoonsgegevens op basis van twee grondslagen:

  • Uw ondubbelzinnige toestemming
  • Gerechtvaardigd belang (voor het naar behoren functioneren van de beveiliging van de website)

Om van onze diensten (zoals het abonneren op de tweewekelijkse FiberUnlimited-blog, het inschrijven voor een bijeenkomst of het stellen van een vraag via een contactformulier) gebruik te kunnen maken, is het noodzakelijk dat door u persoonsgegevens als naam en e-mailadres worden verstrekt. Zonder deze persoonsgegevens zal FiberUnlimited haar diensten niet (geheel) naar behoren kunnen verrichten.

Wat voor soort persoonsgegevens verwerken wij?
Via de website van FiberUnlimited worden enkel de volgende persoonsgegevens verzameld:

  • Naam
  • E-mailadres


Delen van persoonsgegevens met derden en (categorieën van) ontvangers
FiberUnlimited geeft persoonsgegevens niet door aan derden anders dan Make Marketing Magic B.V. en geeft persoonsgegevens niet door naar een land buiten de EER.
Met deze partijen maakt FiberUnlimited middels een verwerkersovereenkomst afspraken over de voorwaarden waaronder zij gegevens mogen verwerken en de manier waarop zij deze beveiligen.

Hoe lang slaan wij persoonsgegevens op?
FiberUnlimited slaat persoonsgegevens niet langer op dan noodzakelijk. Dit betekent concreet dat de persoonsgegevens (namen en e-mailadressen) normaliter maximaal 3 jaar worden opgeslagen.

Uw rechten als websitebezoeker op intrekken toestemming, inzage, rectificatie, wissing en overdracht van persoonsgegevens
U heeft recht op intrekking van uw toestemming m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens door FiberUnlimited, recht op inzage in en rectificatie van verwerkte persoonsgegevens, en wissing en overdracht van de door FiberUnlimited verwerkte/ opgeslagen persoonsgegevens.
Mits u gebruik wilt maken van bovengenoemde rechten, neem dan contact met ons op.
Tevens kunt u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies & Google Analytics
We maken voor deze website gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein bestandje dat wordt opgeslagen op uw computer of telefoon. FiberUnlimited maakt gebruik van cookies om uw voorkeuren te onthouden en om haar gebruikers te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen FiberUnlimited tevens onder meer in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze gebruikers.
Heeft u hier vragen over, neem dan contact met ons op.

Cookie verzameling uitschakelen
Het is mogelijk uw browser zo in te stellen dat u geen cookies ontvangt. Wel kan het in dat geval zo zijn dat u van bepaalde diensten van FiberUnlimited geen of gedeeltelijke geen gebruik kunt maken of dat onze website minder goed werkt.

Beveiliging
Aangezien FiberUnlimited veel waarde hecht aan de bescherming van persoonsgegevens die via haar binnenkomen, besteedt FiberUnlimited tevens grote aandacht aan de beveiliging van de betreffende persoonsgegevens van haar gebruikers die zij onder zich heeft. FiberUnlimited hanteert passende technische en organisatorische maatregelen om deze persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik.

Alle rechten voorbehouden. Laatste Update: september 2022.