Tot de voordelen behoren flexibiliteit, eenvoudige installatie, ongevoeligheid voor elektromagnetische interferentie, minder CO2-uitstoot, operationele energiebesparing en kosteneffectiviteit voor communicatie over korte afstanden binnen omgevingen.